loader image

Een efficiënt agile proces
met een human touch

Van kritische research tot de installatie en opstart on-site. CTESO werkt steeds nauw samen met de klant om het proces te optimaliseren. U mag inspirerende gesprekken, aangename contacten en een flexibele agile aanpak van ons verwachten.
Echte human value dus.

Een inspirerend proces

Met dit stappenplan communiceren wij open over ons proces. Op die manier heeft u als klant een perfect inzicht over onze samenwerking en weet u wat u van ons kunt verwachten.

1. Kickoff project

Na een eerste externe, kritische opinie over uw machines, processen & installaties in de offertefase wordt het project na ontvangst van de aankooporder overgedragen aan het projectteam tijdens een overdrachtsmeeting.

 • Wie is de klant?
 • Wat is het doel van het project?
 • Wat zijn de projectspecificaties?
 • Zijn er specifieke projecteisen?
 • Wat is de projectplanning?
 • Wat zijn de kritische punten?
 • Wie zijn de contactpersonen?

2. Interne verdeling van het project

 • De verantwoordelijkheden worden project per project verdeeld over verschillende engineers binnen CTESO:
  • Op basis van zijn/haar competenties: elektrisch, mechanisch, software,…
  • Afhankelijk van de grootte en doorlooptijd van het project worden bepaalde delen toegewezen aan verschillende engineers.

Een projectmanager wordt aangesteld, uw rechtstreeks aanspreekpunt

3. Research

Onze engineers doen op basis van de beschikbare gegevens research:

 • Welke technieken kunnen/moeten toegepast worden?
 • Welke leveranciers/partners beschikken over de juiste expertise?
 • Kunnen/mogen we gebruik maken van onze standaard oplossingen?

Uitdagingen, ideeën en oplossingen worden verder in kaart gebracht. Gesprekken met leveranciers worden opgestart. Een gedetailleerde planning voorzien van milestones krijgt stilaan vorm.

4. Concepten & oplossingen

Er worden verschillende concepten & oplossingen uitgewerkt ifv uw noden en eisen. Onze engineers kruipen achter de “tekentafel”. Het project krijgt stilaan meer vorm op zowel mechanisch, elektrisch, software, … vlak.

5. Project-, productie- en planningsmeetings

Gedurende het hele project worden er regelmatig project-, productie- en planningsmeeting georganiseerd. Ideeën worden geëvalueerd, opmerkingen worden genoteerd en verder behandeld, uitdagingen en bottlenecks worden in kaart gebracht, knopen worden doorgehakt. Een frisse blik of feedback van een ander teamlid kan verhelderend zijn.

6. Theorie ontmoet praktijk

Op het gepaste moment worden onze productiemedewerkers betrokken in het project.

Een extra kritische kijk van de mensen op de werkvloer. Waar de theorie de praktijk ontmoet. De mensen geven opmerkingen en delen ervaringen van de praktijk zodat deze info kan verwerkt worden in het design. Niet enkel een werkende machine is belangrijk, ook het efficiënt kunnen onderhouden en afstellen is belangrijk.

8. Opstarten en testen

Stap voor stap krijgt het project meer vorm. Steeds meer details worden uitgewerkt. Stilaan worden er voorbereidingen getroffen voor de effectieve assemblage, opstart en testen van de machine in onze productiehal.

 • De eerste onderdelen worden besteld.
 • Het technisch dossier krijgt steeds meer vorm.
 • Een testplan voor de FAT (Factory Acceptance Test) wordt opgesteld en afgestemd met de klant.

De planning wordt nauwlettend opgevolgd en overlegd met alle partijen.

7. Challenging Technology Together

Een goede samenwerking met u als klant is essentieel. Op regelmatige tijdstippen bespreken we concepten, de planning, de uitdagingen, … Een eerlijke en open communicatie verkiest onze voorkeur. U blijft steeds op de hoogte, geen verrassingen.

10. Samenwerking

Ook tijdens de assemblage van uw machine in onze werkplaats blijven onze engineers betrokken. Theorie en praktijk zijn op elkaar afgestemd.

 • Feedback en samenwerking tussen techniekers en engineers garandeert een werkende machine.
 • Onverwachte problemen worden snel en efficiënt samen opgelost.

9. Bringing the pieces together

D.m.v. een overdrachtsmeeting wordt de benodigde informatie overgedragen aan onze productieafdeling. Engineers delen hun ontwerp met het productie team. Specifieke instellingen/afstellingen/ functionaliteiten en aandachtspunten worden toegelicht. Onze techniekers gaan (vaak samen met de engineers) met de finale ontwerpen aan de slag en starten met de assemblage.

12. Installatie en opstart on-site

Gedurende het project worden samen met u de nodige voorbereidingen getroffen voor de installatie en opstart on-site. Na installatie van de machine/productielijn door onze techniekers start men, samen met de engineers, met het testen , kalibreren en opstarten van de machine. De installatiechecklist wordt afgewerkt en alle voorbereidingen worden getroffen voor de SAT (Site Acceptance Test)

11. Bringing the beast to life

 • Engineers en techniekers werken samen om de machine een eerste ‘Heartbeat’ te geven.
 • De machine wordt nauwkeurig afgesteld en uitvoerig getest.
 • Een FAT (Factory Acceptance Test) wordt in samenwerking met u uitgevoerd.

14. Eerlijke feedback

Uw eerlijke feedback is voor ons van onschatbare waarde. Wij houden van een open communicatie en eerlijke feedback. Daarom eindigen we steeds met een close out meeting waarin we graag met u het project nog eens doorlopen en openstaan voor op- en aanmerkingen. Enkel zo kunnen we leren en het de volgende keer direct perfect uitvoeren.

13. Project overdracht

Na een geslaagde SAT wordt het project aan u overgedragen.

 • Uw operators en technisch personeel worden opgeleid.
 • Het technisch dossier wordt overhandigd en toegelicht.

15. Na de oplevering

Voor ons stopt de samenwerking niet na de close out meeting. Ook na de oplevering van het project kan u steeds op ons vertrouwen, onze techneuten en engineers staan steeds voor u klaar.

Contacteer ons

Ons vermogen om samen te werken heeft de creatie van ongelooflijke dingen mogelijk gemaakt.