loader image

Meesterlijke Consulting & Analyse
Een externe kritische opinie over uw machines, processen & installaties.

CTESO blinkt uit als adviserende en ondersteunende sparringpartner bij zowel de ontwikkeling van nieuwe productie-systemen en -processen als bij het onderhouden, continu verbeteren en ombouwen of renoveren van bestaande productiemiddelen/installaties.

Goed begonnen

Elk project schept verwachtingen én uitdagingen die idealiter vóór de start van een project en offerte fase helder zijn voor alle betrokken partijen. 

Een gedegen voor-analyse zorgt voor duidelijkheid en harmonie waardoor er efficiënter gewerkt wordt en de kans op succes binnen de budgettaire verwachtingen, beoogde deadlines en doelstellingen groter wordt.

1. Behoefteanalyse & opportuniteiten

Een voortraject bij CTESO start met een gedegen behoefteanalyse. In deze fase wordt er gekeken welke behoeftes én opportuniteiten er zijn. Wat wilt u precies bereiken,waarom en kan het ook anders, beter, efficiënter?

2. Projectdoelen en specificaties

CTESO voorziet een uitgebreide definitie van de probleemstelling. Een duidelijke planning, transparante budgetten, de beoogde ROI en materiaalspecificaties worden in kaart gebracht. 

3. Conceptbepaling

Hier worden we (erg) concreet. In de conceptfase onderzoeken we alle mogelijke pistes naar de meest ideale oplossing. We werken verschillende concepten uit, overwegen de voor- en nadelen en maken een overzicht. Het doel is om uit alle voorstellen het ultieme concept te bepalen.

4. Haalbaarheidsstudie

Wanneer de projectparameters en het algemeen concept gedefinieerd zijn, is het belangrijk om te achterhalen of het project levensvatbaar is. Een haalbaarheidsstudie sluit onnodige investeringen uit zodat het project uitgevoerd kan worden binnen de vooropgestelde planning, klopt de ROI en zijn de budgetten realistisch?

5. Efficiëntie, intern en extern

Het voortraject zorgt voor duidelijkheid wat er op zijn beurt weer voor zorgt dat een project efficiënter en gestructureerder kan verlopen. Dit is zowel voor klant als leverancier interessanter omdat de verwachtingen en taken op elkaar afgestemd zijn.

Neem contact op.

Type project
Doel
Doel

Ontdek onze cases

Uitdaging aanvaard.

Type project
Doel
Doel